BRL-ERM 4000 + URL 4001

De leden van de VTR werken onder de beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie van Monumenten (BRL-ERM 4000) én de uitvoeringsrichtlijn Historisch timmerwerk (geveltimmerwerk, afbouwtimmerwerk, trappen - URL 4001).

De volledige teksten kunt u downloaden via de website van de stichting ERM

  
De VTR biedt ondersteuning aan haar leden in het certificeringproces door technische informatie beschikbaar te stellen. Deze informatie wordt door de VTR ontwikkeld voor aspirant-leden en leden, en is te vinden op de ledenpagina.

VTR-leden kunnen eveneens gebruik maken van de kennis en ervaring van Abele Reitsma van Bureau Archiq (06-53299539) .