Info voor timmerbedrijven

De VTR is opgericht op 15 oktober 2003 door twee restauratiebouwbedrijven en twee timmerfabrieken voor restauratietimmerwerk. Bedrijven die voldoen aan de eisen als gesteld in de beoordelingsrichtlijn Onderhoud en Restauratie van monumenten en de bijbehorende URL Restauratietimmerwerk, kunnen lid worden van de VTR. Voor bedrijven die bezig zijn met het behalen van deze certificaten, is een aspirant-lidmaatschap gedurende 2 jaar mogelijk. Binnen de vereniging wordt begeleiding geboden aan bedrijven die toetreden en de certificaten gaan behalen.

De vereniging telt inmiddels zo'n 10 leden die verspreid over Nederland zijn gevestigd. De vereniging stelt zich ten doel om de belangen te behartigen van de aangesloten restauratiebouwbedrijven en timmerfabrieken voor restauratietimmerwerk, en alles wat daarmee verband houdt.

De VTR organiseert 2 maal per jaar een ledenvergadering. In het voorjaar wordt vergaderd op uitnodiging van één van de leden. Dan wordt voorafgaand aan de vergadering de werkplaats van het betreffende lid, of een restauratieproject bezocht. In het najaar wordt een vergadering gehouden op een bijzondere locatie of op het secretariaatskantoor in Amersfoort. In deze najaarsvergadering worden geregeld sprekers uitgenodigd die interessante lezingen op het specifieke vakgebied van de VTR kunnen geven.