Info voor opdrachtgevers

Welke aannemers of timmerbedrijven zijn de beste voor het onderhoud, de renovatie of de restauratie van monumenten? Als eigenaar van een monument of opdrachtgever van een restauratie wilt u dat het bedrijf, dat u inschakelt voor restauratietimmerwerk, beschikt over vakmanschap, gebruik maakt van de juiste materialen, kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan en voldoet aan de strengste eisen voor duurzaamheid.

De keuze valt dan al snel op een van de leden van de VTR. De aangesloten bedrijven werken volgens de beoordelingsrichtlijn 'Onderhoud en Restauratie van Monumenten' en de uitvoeringsrichtlijn 'Restauratietimmerwerk'. Deze uitvoeringsrichtlijn omvat geveltimmerwerk, afbouwtimmerwerk en trappen. Het werk dat deze bedrijven afleveren voldoet aan de hoogste eisen.

De Stichting Keuringsbureau Hout ziet er, als onafhankelijke certificerende instelling, op toe dat de bedrijven die voorbeschreven certificaten behalen, voldoen aan de eisen. Na het behalen van het certificaat worden bedrijven jaarlijks getoetst om het certificaat te kunnen behouden. Zie verder onder "certificering".

Mochten er desondanks toch klachten zijn over het uitgevoerde werk dan kunt u een beroep doen op de VTR-klachtenregeling: klachtenreglement.VTR.doc