Andere organisaties

Bij de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten zijn ruim 250 kleine, middelgrote en grote timmerfabrieken in Nederland aangesloten. De NBvT behartigt de gezamenlijke en individuele belangen van de ondernemers in de timmerindustrie op sociaal-juridisch, economisch en product-technisch gebied. Meerdere VTR-leden zijn ook aangesloten bij de NBVT. De VTR legt zich echter in haar belangenbehartiging vooral toe op belangenbehartiging en kwaliteitszorg in de restauratie- en monumentenbranche.

De Vakgroep Restauratie is de landelijke branchevereniging van restauratiebouwbedrijven. Bij deze branchevereniging zijn ca. 40 bouwbedrijven aangesloten die allen beschikken over het certificaat BRL-ERB 2009 (Erkend Restauratie Bouwbedrijf). Meerdere VTR-leden zijn tevens aangesloten bij de Vakgroep Restauratie.

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg beheert diverse kwaliteitsnormeringen in de restauratie- en monumentenbranche.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn respectievelijk de beleidsmakers en uitvoerders binnen de monumentenzorg.