Info voor achitecten

De oorspronkelijkheid van een monument moet gehandhaafd blijven. De gecertificeerde bedrijven die zijn aangesloten bij de VTR dragen bij aan een verantwoorde restauratie van een monument.

In de Stabu-standaard is de mogelijkheid opgenomen om te verwijzen naar het kwaliteitssysteem Instandhoudingstechnologie . In subparagraaf 30.23.10 van Stabu-hoofdstuk 30 "Kozijnen, Ramen en Deuren" is de verwijzing opgenomen.