Over de VTR

De VTR is de branchevereniging van timmerfabrieken en bouwbedrijven die zich toeleggen op restauratietimmerwerk voor monumenten.

Bij de VTR zijn timmerbedrijven en aannemingsbedrijven met een timmerwerkplaats aangesloten, die zijn gevestigd in het hele land. U treft de bedrijven overzichtelijk aan onder "ledenlijst". De gecertificeerde bedrijven zijn op de ledenlijst gemeld. De aspirant-bedrijven, die nog bezig zijn met het behalen van het certificaat, zijn nog niet vermeld op de ledenlijst.

De vereniging wordt geleid door een bestuur bestaande uit drie personen:

  • Glenn Pronk (voorzitter)
  • Kasper Burgy 
  • Claudio Cuppens

Het secretariaat is gevestigd te Amersfoort. Zie onder "contact".

Ambtelijk secretaris van het bestuur is Marloes Tiegelaar.

In het bijgaande Jaarverslag Activiteiten 2018, ziet u wat de VTR zoal doet.