Certificering

Certificering maakt kwaliteit herkenbaar, toetsbaar en beheersbaar, ook bij het restaureren van gebouwd erfgoed. De certificeringsregeling van de VTR vormt voor monumenteneigenaren een goede reden om voor een VTR-bedrijf te kiezen voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden. Voor VTR-leden zelf is het voldoen aan de strenge eisen een voortdurende stimulans om naar verbetering van kwaliteit van werk te streven.

In de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg (MOMO) die dateert uit het najaar van 2009, heeft de minister van OC&W het belang van kwaliteitsnormen voor de restauratie van monumenten benadrukt en diverse initiatieven aangekondigd. In de periode 2010-2017 is een stelsel van kwaliteitsafspraken voor de monumentenzorg opgezet.

Initiatiefnemers in dit proces zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

De VTR is dicht betrokken bij de Momo-ontwikkelingen en is bijvoorbeeld betrokken geweest bij de herziening van de richtlijnen Onderhoud en Restauratie van Monumenten en Restauratietimmerwerk.