Wat komt er kijken bij kwaliteit?

Kwaliteit is een woord dat we graag bezigen in de restauratiewereld. Terecht want ons cultureel erfgoed verdient de beste zorg en aandacht. Maar, weet u waar u allemaal op moet letten als het aankomt op kwaliteit in bijvoorbeeld historisch timmerwerk?

 

Sinds 2010 is, op instigatie van de minister van Cultuur, hard gewerkt aan kwaliteitszorg in de erfgoedwereld. Dacht men dan eerder niet na over kwaliteit? Jawel, maar er was behoefte aan het expliciet verwoorden wat het begrip kwaliteit in houdt en aan welke eisen kwalitatief goed timmerwerk moet voldoen.

Op www.timmerwerkrestauratie.nl vindt u de diverse kwaliteitseisen waar de leden van de VTR zich aan verbonden hebben. Kwaliteit vindt u terug in de manier van werken met respect voor en zoveel mogelijk behoud van historisch materiaal, de keuze voor houtsoorten als vervanging toch nodig is en de organisatie van de bedrijven zelf. De leden van de VTR zijn allen gecertificeerd volgens de kwaliteitsregeling voor historisch timmerwerk.

Is kwaliteit nu een vanzelfsprekendheid in de erfgoedzorg? We zijn op de goede weg, maar helaas kiezen nog niet alle opdrachtgevers voor een gecertificeerd bedrijf voor het werk aan hun monument. Daar blijven wij uiteraard voor ijveren, graag met uw steun.

Lees verder over certificering op www.timmerwerkrestauratie.nl

Foto's: Timmerfabriek Henk Alferink