Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen

Werken aan een duurzame toekomst voor restauratieonderwijs

Goede erfgoedzorg kan niet zonder goed opgeleide restauratie-timmermannen. De restauratie-opleidingen dreigden echter verloren te gaan door de kleine leerlingenaantallen en de versnippering over tientallen scholen. Ook de kwaliteit van de opleidingen stond onder druk. Reden genoeg voor de Vereniging Timmerwerk Restauratie om actief deel te nemen aan het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE).


Het NCE is opgestart door een groep brancheorganisaties met steun van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De restauratiebranche heeft de krachten gebundeld om het restauratieonderwijs te moderniseren en daarmee een duurzame toekomst te geven.

Het bedrijfsleven wordt nauw betrokken bij het aanpassen van de lesstof voor de restauratie-opleidingen. Wensen vanuit de praktijk worden meegenomen in het vaststellen van de opleidingseisen voor de nieuwe MBO niveau 4 opleidingen Specialist Restauratie (timmeren en metselen).

Omdat de restauratiebranche te maken heeft met een lage instroom van leerlingen zijn voor de algemene bouwopleidingen op niveau 2 en niveau 3 drie keuzedelen over restauratie ontwikkeld. De ervaring leert dat kennismaking met ons mooie vak jongeren stimuleert te kiezen voor een restauratie-opleiding.

Voor meer informatie: www.erfgoedopleidingen.nl

Foto: Arjen Veldt