Vereniging Timmerwerk Restauratie

Nieuwsbrief September 2017

Trappenmaker Erik Dirkse maakt bijzondere trap

Voor een restauratieproject in de binnenstad van Amersfoort wordt door trappenmaker Erik Dirkse, werkzaam bij VTR-lidbedrijf Van de Burgt & Strooij in Amersfoort, een eikenhouten dichte wenteltrap vervaardigd. Deze trap maakt straks onderdeel uit van een historisch pand aan de Krommestraat in Amersfoort. Lees hier het beeldverslag.

Gespecialiseerde aannemers leveren input voor 'Erfgoed Telt'

Het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken aan een toekomstbestendig erfgoedbeleid. Binnen het project 'Erfgoed telt' wordt gekeken of het huidige erfgoedbeleid toereikend is voor de ontwikkelingen die de monumentenzorg in de afgelopen jaren heeft ondergaan. De VTR is aangesloten bij het Platform Gespecialiseerde Aannemers Restauratie en levert via deze route ook input. Op 4 september jl. werd in Den Haag onder meer uitleg gegeven over het belang van kwaliteit in het hele restauratietraject. Daarbij werd benadrukt dat de uitvoeringsrichtlijnen, die inmiddels voor vele restauratiedisciplines beschikbaar zijn, sectorbreed veel intensiever zouden moeten worden toegepast.

Wilt u inhoudelijk reageren op berichten in deze nieuwsbrief?

We zien uw reactie, mening of opmerking graag tegemoet. Stuur uw bericht naar info@timmerwerkrestauratie.nl.

Volg ons op Twitter en/of Linkedin

   

Als je liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik je hier.