Vereniging Timmerwerk Restauratie

Nieuwsbrief mei 2022 | Groot onderhoud Kerktoren Petrus en Pauluskerk Soest door Van de Burgt & Strooij

Groot onderhoud Kerktoren Petrus en Pauluskerk Soest

Voor de gemeente Soest voert VTR-lid Van de Burgt & Strooij de restauratie uit van de kerktoren behorende bij de Petrus en Pauluskerk in Soest. De werkzaamheden omvatten onder meer het herstel van metsel- en voegwerken, natuursteen en herstel aan het houtwerk van de klokkentoren. De benodigde houtwerk onderdelen worden vervaardigd/hersteld in de restauratie timmerwerkplaats van Van de Burgt & Strooij uit Amersfoort.

In 1852 is de door Theo Molkenboer ontworpen Petrus en Pauluskerk in gebruik genomen. De kerk is onder toezicht van Rijkswaterstaat gebouwd in de stijl van het neoclassicisme. In 1969 is de kerk met uitzondering van de kerktoren en voorgevel gesloopt en herbouwd.


Kerktoren Petrus en Pauluskerk tijdens montage steiger

De bovenbouw van de klokkentoren is voorzien van verschillende esthetische elementen als o.a. balustrades en pilasters ter plaatse van de klokkenzolder. De balustrades en pilasters verkeren in dusdanige slechte staat dat deze (gedeeltelijk) worden vervangen. Daar waar herstel mogelijk, geniet dit de voorkeur ten behoeve van het behoud van orginele onderdelen en materialen.


Balustrade en basement pilasters voor aanvang herstel werkzaamheden


Balustrade en basement pilasters tijdens demontage

Tijdens de inspectie is een grote hoeveelheid houtrot aangetroffen in de diverse onderdelen van de bovenbouw. Op het moment van dit schrijven wordt er, door de restauratietimmerlieden van Van de Burgt & Strooij, herstel uitgevoerd aan de pilasters, galmborden en geprofileerde lijstwerken van de bovenbouw van de kerktoren.


Reproductie balustrade

Bij de inspectie is, in samenwerking met toezichthouders, aan de hand van de restauratieladder geïnventariseerd welke onderdelen hersteld kunnen worden en welke onderdelen gereproduceerd dienen te worden. De wijze van herstel of reproductie is per situatie vastgesteld. De uitvoering van herstel en reproductie vindt plaats in de restauratie timmerwerkplaats van Van de Burgt & Strooij. Voorafgaand aan de uitvoering zijn alle onderdelen bij afname gedocumenteerd en gemerkt. Daarna zijn ze naar de restauratie timmerwerkplaats gebracht. Op bovenstaande afbeelding is de reproductie van een balustrade sectie in mahonie te zien. Nadat deze balustrade gereproduceerd is, zal deze op de bouwlocatie geplaatst worden.


Montage pilasters

Een aantal van de aanwezige pilasteronderdelen op de bovenbouw zijn hersteld, het deel dat niet hersteld kon worden is gereproduceerd in Oregon Pine. Op bovenstaande afbeelding is de montage van de eerste onderdelen van de pilasters te zien.

Een prachtig stuk ambachtelijk vakmanschap van VTR-lid Van de Burgt & Strooij uit Amersfoort!

Wilt u inhoudelijk reageren op deze nieuwsbrief?

We zien uw reactie, mening of opmerking graag tegemoet. Stuur uw bericht naar info@timmerwerkrestauratie.nl.

Als je liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik je hier.