Vereniging Timmerwerk Restauratie

Nieuwsbrief juni 2022 | Certificering Pronk Bouw

Certificering Pronk Bouw: Warmenhuizen zevende pin op de VTR-ledenkaart


De proeve van bekwaamheid en bewezen kwaliteit

De VTR is een volwaardig lid rijker! Pronk Bouw heeft haar aspirant-lidmaatschap weten om te zetten in een volwaardig lidmaatschap door zich succesvol te certificeren voor de BRL ERM 4000 + URL 4001. Na vertraging door onder meer Covid-19 werd in de afgelopen periode het certificeringsproces weer opgepakt. De bedrijfsvoering, communicatie, machinatie, kennis én kennisoverdracht van monumenten- en restauratiewerk overtuigden de auditor van de kwaliteit van Pronk Bouw. Met het certificaat Historisch Timmerwerk bewijst Pronk Bouw een volwaardig en kundig partner te zijn voor architecten, leveranciers, vastgoedeigenaren, gemeenten, subsidieverstrekkers en natuurlijk monumentenorganisaties.

Het certificeringsproces ging niet vanzelf. De dosering bij de initiële lijmproef bleek knap lastig te zijn. Pas in de herkansing, slaagde Pronk Bouw voor de meesterproef. Daarbij moet opgemerkt worden dat vrijwel geen enkel bedrijf de proef in één keer haalt.

Het gevraagde proefkozijn werd in de werkplaats gemaakt. Materiaalkeuze en technieken waren vrij, de vereisten stonden summier opgetekend. De ambachtelijke kennis en kunde werden zo grondig getest. Een getoogde bovendorpel, met het gebruik van toognagels, profilering in het verstek en het raam met overkruising van roeden en een vaste weldorpel werden zorgvuldig beoordeeld met als uitkomst een geslaagde meesterproef!

Met het behalen van het procescertificaat BRL-ERM 4000 'Onderhoud en restauratie monumenten' en de URL 4001 'Historisch Timmerwerk' is Pronk Bouw een volwaardig VTR lid met een predicaat van bewezen kwaliteit en ambachtelijk vakmanschap.


Geslaagd voor de meesterproef!

Uitnodiging aan ambitieuze bouwbedrijven en timmerfabrieken

Bent u een ambitieus bouwbedrijf en/of timmerfabriek? En wilt u zich laten certificeren zoals Pronk Bouw heeft gedaan? Maak dan vrijblijvend een afspraak met onze VTR ambassadeur via info@timmerwerkrestauratie.nl en wordt aspirant-lid van de VTR. In bijgevoegd artikel Certificaat Historisch Timmerwerk: Kwaliteitsslag voor ambitieuze timmerfabrieken van juni 2022 kunt u de ervaringen lezen van Pronk Bouw en komt u meer te weten over de voordelen van het VTR lidmaatschap.

Wilt u inhoudelijk reageren op deze nieuwsbrief?

We zien uw reactie, mening of opmerking graag tegemoet. Stuur uw bericht naar info@timmerwerkrestauratie.nl.

Als je liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik je hier.