Vereniging Timmerwerk Restauratie

Nieuwsbrief Juli 2017

Restauratiewerk Cuppens Nijmegen

VTR-lidbedrijf Cuppens uit Nijmegen restaureerde recent de pui van een gemeentelijk monument (bouwjaar ca. 1900 - 1905), eveneens in Nijmegen. Het pand kenmerkt zich door een levendige en asymmetrische Jugendstil-gevel. De pui is in Oregon Pine uitgevoerd door de ervaren restauratietimmerlieden van Cuppens. Een staaltje ambachtelijk vakmanschap!
Bekijk hier een beeldimpressie

VTR, VRS en NVL onderzoeken samenwerking

Op initiatief van de Aannemersfederatie Nederland is het Platform Gespecialiseerde Aannemers Restauratie ontstaan. Aan deze overleggroep nemen 13 branchegroepen deel, waarvan de leden geheel of gedeeltelijk actief zijn in de monumentenzorg. Drie van deze verenigingen: de Vereniging Restauratie Steenhouwers (VRS), de Nederlandse Vereniging van Leidekkers (NVL) en de Vereniging Timmerwerk Restauratie, onderzoeken momenteel de mogelijkheid om intensief samen te gaan werken.
De kernwaarde van een mogelijke fusievereniging vormt 'kwaliteit in de monumentenzorg'. Voor de betrokken disciplines is een erkenning van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) het uitgangspunt. In het najaar worden verdere gesprekken gevoerd. In de toekomst zijn andere disciplines, die onder de stichting ERM vallen, van harte welkom om zich ook aan te sluiten.

Wilt u inhoudelijk reageren op berichten in deze nieuwsbrief?

We zien uw reactie, mening of opmerking graag tegemoet. Stuur uw bericht naar info@timmerwerkrestauratie.nl.

Volg ons op Twitter en/of Linkedin

   

Als je liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik je hier.