Vereniging Timmerwerk Restauratie

Nieuwsbrief december 2022 | Herrijzenis monumentale woning te Kampen door Cuppens +zn Aannemers

Herrijzenis monumentale woning te Kampen

Onlangs is VTR-lid Cuppens +zn aannemers gestart met de restauratie van een woning in het centrum van Kampen. Enige maanden geleden is deze woning door een forse uitslaande brand verwoest.


Links: voor de brand. Rechts: na de brand

De brandschade bleek helaas zo groot te zijn, dat het pand niet meer te redden was en moest worden gesloopt. Het pand zal echter opnieuw worden opgebouwd met inachtneming van de monumentale waarden. De achtergevel van het pand is namelijk onderdeel van de middeleeuwse stadsmuur waardoor de achtergevel de status heeft van Rijksmonument. Daarnaast is de voorgevel beschermd stadsgezicht. Het is de wens van de opdrachtgever om de woning weer terug te brengen in de staat van de periode van voor de toevoeging van de winkelpui.

De bestaande gevelkozijnen, die bij de brand verloren zijn gegaan, zijn in de timmerfabriek van Cuppens nagemaakt (geïmiteerd) in Oregon Pine. Er is gekozen voor deze houtsoort, omdat deze de meeste overeenkomsten vertoont met de houtsoort van de originele kozijnen. De hardheid van Oregon Pine is beter bestand tegen klimaatveranderingen en de kans op houtrot is minder groot. De kozijnen zijn verduurzaamd door een tochtkader.


Geïmiteerde gevelkozijnen, gemaakt in de timmerfabriek van Cuppens

Alle details in de kozijnen, overstekken en goten zullen worden teruggebracht naar origineel ontwerp. Een kolfje naar de hand van VTR-lid Cuppens +zn aannemers uit Nijmegen!


Boven: oude voorgevel. Onder: nieuw ontwerp

Wilt u inhoudelijk reageren op deze nieuwsbrief?

We zien uw reactie, mening of opmerking graag tegemoet. Stuur uw bericht naar info@timmerwerkrestauratie.nl.

Als je liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik je hier.