Vereniging Timmerwerk Restauratie

Nieuwsbrief April 2017

Leden bezoeken B.V. Bouwbedrijf Hoffman in Beltrum

De voorjaarsledenvergadering van de VTR vond op 11 april 2017 plaats in Beltrum. Tijdens deze vergadering heeft Harry Klunder van Hanzebouw BV uit Zwolle, na een zittingstermijn van 8 jaar, de voorzittershamer overgedragen aan Glenn Pronk van Pronk Bouw BV uit Warmenhuizen. Verder werden de financiën van het afgelopen jaar goedgekeurd en werd gesproken over de wens om intensiever samen te gaan werken met andere, in restauratie gespecialiseerde, brancheverenigingen. Tot slot werd een voorstel voor een wijzigingsblad op de uitvoeringsrichtlijn Historisch Timmerwerk (4001) door de leden geaccordeerd. Dit zal nu worden ingebracht bij de Commissie van Deskundigen van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

De aanwezige leden bekeken uitvoerig het bedrijf van collega Hoffman in Beltrum. Bekijk hier een beeldimpressie.

Glas in monumenten

Ralf van Rijn van Stolker Glas gaf, aansluitend op de ledenvergadering, een uitleg over de mogelijkheden van glas in monumenten. Het bedrijf is hierin gespecialiseerd en heeft zelf heel dun isolatieglas ontworpen. De VTR-leden daagden het bedrijf uit om voor diverse situaties dit ontwerp verder door te ontwikkelen.

Ramen en glas in monumenten spelen een belangrijke rol bij de herkenning van de ouderdom van een gebouw. Toepassing van isolerende beglazing is vergunningsvrij mogelijk als niet aan de sponning wordt gefreesd én wanneer de oorspronkelijke beglazing niet meer aanwezig is. In sommige gemeenten wordt dit zelfs nog ruimer toegestaan, vooral wanneer duurzaamheid een prioriteit is.

Voor de uitvoerende partijen is het zaak om antwoord te krijgen op de volgende vragen:
- Welke uitstraling en isolatiewaarde wil de monumenteneigenaar behalen?
- Op welke wijze kan het glas geplaatst worden en wat is de beschikbare sponningsdiepte?
- Als er sprake is van schuiframen: hoe om te gaan met gewicht?

Stolker heeft twee monumentenadviseurs die, samen met de eigenaar en het timmerbedrijf, de beste oplossingen zoeken. Er wordt gezamenlijk gekeken naar aspecten als veiligheid, brand-, UV-, geluids- en zonwering. Ook wordt rekening gehouden met de bouwperiode van het pand, zodat glas wordt gekozen dat het historische beeld goed benadert.

Wilt u inhoudelijk reageren op berichten in deze nieuwsbrief?

We zien uw reactie, mening of opmerking graag tegemoet. Stuur uw bericht naar info@timmerwerkrestauratie.nl.

Volg ons op Twitter en/of Linkedin

   

Als je liever geen e-mail meer wilt ontvangen, klik je hier.