VTR certificering iets voor u?

In de zorg voor het erfgoed speelt kwaliteit een grote rol. Wie werkt aan een monument, heeft de geschiedenis letterlijk in handen. Met de historische materialen van monumenten moet je uitermate zorgvuldig om gaan. Wat die zorgvuldigheid in houdt voor timmerwerk, is vastgelegd in richtlijnen waar de leden van de Vereniging Timmerwerk Restauratie zich allen aan verbonden hebben.

De Vereniging Timmerwerk Restauratie is tien jaar geleden opgericht door twee aannemingsbedrijven en twee timmerfabrieken, die regelmatig timmerwerk leverden voor restauraties van monumentale gebouwen. De KOMO-certificering die zij voerden, was gericht op nieuwbouw en daardoor niet bruikbaar voor de monumentenzorg. 

Toch vroegen hoofdaannemers en monumenteneigenaren om een vorm van kwaliteitsborging voor het timmerwerk. Dit is de reden dat de vier initiatiefnemers, samen met de Stichting Keuringsbureau Hout uit Wageningen, een kwaliteitsnorm en bijbehorend certificaat voor hun werkzaamheden hebben ontwikkeld.

Deze norm wordt inmiddels beheerd door de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De ERM-normen worden ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Bij de ERM zijn inmiddels voor 17 restauratiedisciplines kwaliteitsnormen ondergebracht. Dit past binnen het programma ‘Restauratiekwaliteit’ van de RCE, waarin alle restauratiebranches hun werkzaamheden nauwgezet omschrijven. 

De ERM en RCE streven ernaar dat restauratieopdrachten volgens de ERM-normen worden uitgevoerd. De ERM-norm voor restauratietimmerwerk omvat geveltimmerwerk, interieurtimmerwerk en trappenwerk voor monumentenrestauraties.

Voor bedrijven die zich als vakkundig en gekwalificeerd op het gebied van restauratie willen profileren, kan het interessant zijn om aansluiting te zoeken bij de VTR. Belangstelling? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie via info@timmerwerkrestauratie.nl of telefoon 033-465 9 445.