Vruchtbare ledenbijeenkomst in Rosmalen

De VTR-ledenvergadering was met een grote groep (17 personen) te gast bij De Groot Bewerkingsmachines in Rosmalen. Niet alleen de directeuren van de VTR-leden maar ook veel medewerkers waren present.

Eerst vergaderen 

Allereerst hebben we een korte ledenvergadering gehouden, waarbij twee geïnteresseerde nieuwe bedrijven aanwezig waren: Aannemingsbedrijf Celie BV uit Kapellebrug en Akor Bouw BV uit Rijssen.
Er werd o.a. gesproken over:

  • de laatste correcties in de Uitvoeringsrichtlijn, die de VTR nog graag doorgevoerd ziet na de recente actualisering van deze richtlijn. Monumentenadviseur Joop Jansen heeft deze helder geïnventariseerd voor de VTR. Verder zijn enkele bedrijven bezig met certificering. Deze bedrijven zullen binnen de vereniging ondersteund worden bij zowel het opzetten van het kwaliteitshandboek, als het uitvoeren van de lijmproeven.
  • De plannen en de begroting voor 2017 kwamen aan bod en de deelname aan de Erfgoedfairs in Heemstede (Landgoed Beeckestein) en Ede (ENKA-kantine) is geëvalueerd. De VTR vindt het belangrijk om in contact te komen met de particuliere monumenteneigenaar en heeft besloten de deelname aan de Erfgoedfairs voort te zetten. In 2017 zal niet worden deelgenomen aan de Restauratiebeurs/ErfgoedEvent in Den Bosch.
  • Tot slot is gesproken over het initiatief om samenwerking te zoeken met enkele kleine brancheverenigingen in de erfgoedsector. Hierop is door enkele groepen positief gereageerd, in 2017 worden hier vervolgstappen in gezet.

Rondleiding bij De Groot Bewerkingsmachines

Na de ledenvergadering zijn we rondgeleid in de grote hallen van De Groot waar een indrukwekkende hoeveelheid bewerkingsmachines staat opgesteld. Van eenvoudige tweedehands machines, tot de meest moderne, computergestuurde apparatuur. Er is uitleg gegeven over de mogelijkheden van allerlei apparaten en de ontwikkelingen in dit vakgebied. Voor de VTR-leden was het erg interessant, want het restauratieambacht moderniseert ook en de meeste bedrijven hebben naast restauratiewerk, ook nieuwbouwopdrachten. Het is dus zaak om een goede balans te vinden tussen oud en nieuw. Bij De Groot is voor ieder bedrijf passende apparatuur te vinden.