Verbetering van kwaliteit hoe doe je dat?

Van de Burgt & Strooij heeft in Amersfoort een eigen machinale timmerwerkplaats waarin kozijnen, ramen, deuren, lijstwerken, interieurbetimmeringen en trappen worden gemaakt. Het bedrijf zit in de afronding van de certificering waarvoor het zelf een kwaliteitshandboek heeft ontwikkeld. De afgelopen drie maanden is dit kwaliteitshandboek getoetst op de werking en waar mogelijk zijn verbeteringen doorgevoerd. Eerdaags zal de beoordeling door de certificerende organisatie plaatsvinden.

 Goede voorlichting van de opdrachtgever

Opdrachtgevers kunnen bij Van de Burgt & Strooij rekenen op een uitgebreide toelichting op de werkwijze en de productievolgorde e.d. van de opdracht. De opdrachtgever wordt daarbij op de hoogte gebracht van de jaarlijkse toetsing van de werkwijze op kwaliteit. Het mag voor zich spreken dat de certificering een kwaliteitsgarantie geeft aan de opdrachtgever. Een timmerbedrijf kan zich dan ook middels deze certificering onderscheiden en profileren op het gebied van de restauratie. 


“Een bezoek van een (mogelijke) opdrachtgever aan onze machinale timmerwerkplaats is altijd een mooi afsluiting van een leuke kennismaking. Veel opdrachtgevers komen ook tijdens het productieproces nog eens kijken. Veelal zijn ze verbaasd over de mogelijkheden, het kopiëren van profileringen, het maken van getoogde ramen, deuren enz.”, aldus Gert Jan Vonk van het VTR-lidbedrijf. 
De kwaliteitseisen waar in bestekken vaak naar wordt verwezen, zijn veelal grotendeels door de uitvoeringsrichtlijnen op het gebied van timmerwerk ondervangen. Voor beide partijen zal dit een vereenvoudiging zijn van het te bestuderen en te handhaven bestek. Een opdrachtgever die kiest voor een gecertificeerd timmerbedrijf beschikt over een overzichtelijk aantal kwaliteitseisen en werkt met partijen die hier kennis van hebben en volgens deze gestelde kwaliteit werken.

 Kwaliteitseisen omgezet in werkwijze

In het geval van Van de Burgt & Strooij zijn de gevraagde kwaliteitseisen omgezet naar een werkwijze die zowel voor de houtbewerker in de machinale werkplaats als voor het kantoorpersoneel geldt. De werkwijze voert stapsgewijs naar de best mogelijke uitvoeringsmethode. Vanuit kantoor worden keuzes gemaakt voor de te restaureren of te produceren onderdelen. Keuzes op het gebied van houtsoorten, herstelmethoden en bijbehorende kwaliteitseisen worden direct verwerkt op het werkblad wat als input wordt gebruikt voor de machinale timmerwerkplaats. Hiermee bezit de productie alle gegevens die voor het te produceren onderdeel van belang zijn, zoals welk hout wordt toegepast, hoe wordt omgegaan met vrijkomende onderdelen, hoe wordt het hout behandeld en volgens welke criteria worden tussentijdse controles en eindcontroles uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een strakke werkwijze waarbij kwaliteitswaarborging en het eindresultaat centraal staan. Dit werpt zijn vruchten af op het eindproduct.