Schaven aan kwaliteit

Kwaliteitszorg staat nooit stil. Het kan altijd beter. Daarom heeft Joop Jansen in opdracht van de VTR de URL 4001 (Historisch Timmerwerk) nog eens goed nagelopen. Zowel SKH als de VTR hadden namelijk nog kleine op- en aanmerkingen na de laatste actualiseringsronde. De Technische Commissie van de VTR had een tussentijds overleg met Joop Jansen over mogelijke aanpassingen. Na gesprekken met de SKH en Stichting ERM (die de URL’s beheert), heeft Jansen de wensenlijsten doorgenomen en op ieder punt mogelijke oplossingen aangedragen. Denk bijvoorbeeld aan

  • definities die niet precies helder zijn of ontbreken
  • verwijzingen naar tabellen en nummeringen van paragrafen die niet helemaal kloppen
  • verwijzingen naar richtlijnen en normen die niet meer bestaan
  • teksten die voor meerdere interpretatie vatbaar zijn

Onze expert heeft zich vastgebeten in deze behoorlijke puzzel om alles scherper en vollediger te formuleren. Na deze vergadering maakt hij de teksten compleet. Daarna gaan we overleggen met de stichting ERM over hoe een en ander in de URL kan worden ingevoegd.

Op de foto vlnr: Gert Jan Vonk, Kasper Burgy, (beiden TC-commissieleden), Joop Jansen (extern adviseur) en Agnes van Alphen (ambtelijk secretaris VTR). Han van Wijk (TC-commissielid) ontbreekt.