Nieuw Platform Gespecialiseerde Aannemers werkzaam in de restauratie

De Vereniging Timmerwerk Restauratie treedt toe tot het GA Platform Restauratie. Er bestaat al lange tijd een overleggroep van kleine brancheverenigingen, die actief zijn in de monumentenzorg. Aan tafel zitten zo’n dertien restauratiedisciplines zoals bijvoorbeeld de leidekkers, voegers, steenhouwers, metselaars, rietdekkers en adviseurs. Deze groep zal nu een vaste vorm gaan krijgen, het secretariaat wordt gevoerd door de Aannemersfederatie Bouw & Infra Nederland (AFNL). De vergaderingen worden gehouden in Gouda bij de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) in Gouda. Onderwerp van gesprek vormen onder meer kwaliteitsborging in de keten en actualiteiten in de monumentenzorg.

Interesse om aan te sluiten? Neem contact op met AFNL in Veenendaal: 0318-544900.

Op de foto twee leidekkers van VTR-lid Pronk Bouw.