Familiewapen Huis Bingerden

De vaklieden van VTR-lid Bouwbedrijf Hoffman zijn al langere tijd aan het werk op Huis Bingerden, zowel met restaureren als innoveren. Het kleinste maar mooiste project dat Bouwbedrijf Hoffman heeft mogen uitvoeren, is de restauratie van het Familiewapen.

Landgoed Bingerden is een buitenplaats te Angerlo, nabij Doesburg. Gelegen aan de IJssel is Bingerden een van de oudste bewaard gebleven buitenplaatsen van Nederland. Bouwbedrijf Hoffman is reeds sinds lange tijd een vaste partner voor de Familie van Weede voor onderhoud en restauratie werkzaamheden in en aan gebouwen op het Landgoed. In het kader van het project Verduurzamen Landgoed Bingerden heeft Bouwbedrijf Hoffman in 2015 een aantal bouwkundige onderdelen van het project mogen uitvoeren. Te weten; de restauratie van de gevels, het aanbrengen van leemstuc op de binnenzijde van de buitenmuren, de vernieuwing van het balkonhek in Accoya hout en de energetische maatregelen op de zolder verdieping.

Restauratie van het Familiewapen
Het Familiewapen heeft een prachtige plaats onder een timpaan boven de voordeur van het huis. Tijdens de restauratie is het wapen afgenomen en naar de werkplaats van Hoffman in Beltrum gebracht. Voordat de restauratie is gestart hebben wij de staat van het wapen middels foto’s vastgelegd en zijn de bestaande kleuren onderzocht en gedocumenteerd. In de werkplaats zijn vervolgens alle oude verflagen verwijderd waarna de aangetaste plekken tevoorschijn zijn gekomen. Scheuren zijn verlijmd en waar dit niet mogelijk was, opgevuld met Oregon Pine passtukken. De voet van het wapen heeft het meest te lijden gehad. Hier is een nieuw stuk Oregon – Pine pas gemaakt en ingeschoten. Ook op de plaatsen waar houtsnijwerk zit is gerestaureerd. Onze vakmensen hebben dit prachtig kunnen herstellen. Na de restauratie van het houtwerk heeft de schilder het prachtige schilderwerk weer aangebracht, uitgevoerd in lijnolieverf.

Tijdens de officiële afronding van het project is het Familiewapen herplaatst en gepresenteerd voor alle aanwezigen als afsluiting van een het project waarbij een mooi resultaat is neergezet.