Certificaat historisch timmerwerk voor Van de Burgt en Strooij

Begin januari heeft VTR-lid Bouw- en Restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij voor de restauratietimmerwerkplaats het SKH-procescertificaat historisch timmerwerk behaald. Gert-Jan Vonk, projectleider bouw en restauratie bij Van de Burgt en Strooij: “Supergaaf om de waardering voor vakmanschap vertaald te zien in een procescertifcaat!”**

 

Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) uit Wageningen) is de onafhankelijke instantie voor kwaliteitszorg die VTR-leden kan certificeren. Met het certificaat laat Van de Burgt en Strooij zien te voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKH. Vonk legt uit wat dat in de praktijk betekent: “In onze restauratietimmerwerkplaats in Amersfoort vervaardigen wij onder andere kozijnen, ramen, deuren, lijstwerken, interieurbetimmeringen en trappen. In onze restauratietimmerwerkplaats hebben wij tevens de mogelijkheid om geprofileerde lijstwerken te kopiëren of aan te helen, kozijnen, ramen of deuren te verstukken of bijvoorbeeld onderdelen als ramen, luiken of gehele schuiframen volledig nieuw ter vervaardigen met behoud van aanwezige (overgenomen) detailleringen. De restauratietimmerwerkplaats is dan ook een mooi verlengstuk van ons restauratiebedrijf waarin vakmanschap en oog voor detail centraal staat. Met een vast team van allround meubelmakers en trappenmakers realiseren wij deze onderdelen voor onze lopende restauratieprojecten van het erkend restauratiebouwbedrijf.”

 

“Een bezoek van een (potentiële) opdrachtgever wordt veelal afgesloten met een rondleiding door onze restauratietimmerwerkplaats. Vaak volgt er een tweede bezoek, ten tijde van uitvoering. Een mondelinge uitleg over onze werkwijze en alle aspecten, waar we tijdens de voorbereiding en uitvoering op letten om de kwaliteit te behalen en te borgen, is te veel om in een korte rondgang aan een opdrachtgever toe te lichten. Veelal worden monsters getoond van overgenomen profileringen, met daarnaast het uitgenomen stuk dat gekopieerd moest worden of er wordt een demomodel van een pen-in-gat verbinding getoond.”

 

“Nu, met het behaalde procescertificaat, kunnen we een bezoeker nog beter aantonen dat onze restauratietimmerwerkplaats ook aan de proceszijde op orde is en dat onze eisen en normen waaraan geleverde producten moeten voldoen, zijn vastgelegd. Aantoonbare kwaliteit is het sleutelwoord met dit behaalde certificaat en deze erkenning!”