Actueel

Ledenvergadering april 2017

18-04-2017

Eerste alinea

Rapport 'Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed'

27-03-2017

Op dinsdagmiddag 21 maart jl. hebben de koepelorganisaties van de bedrijven, die werkzaam zijn in de monumentensector, aan Minister Jet Bussemaker het rapport “Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed” aangeboden. De Vakgroep Restauratie (restauratie-aannemers), de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR) en het GA Platform Restauratie (gespecialiseerde aannemersbedrijven) hebben het rapport laten opstellen, met grote inbreng van de achterban, om de knelpunten in het monumentenstelsel in kaart te brengen. Dit zijn overigens knelpunten, waar niet alleen het bedrijfsleven de gevolgen van ondervindt, maar ook de monumenten zelf (en hun eigenaren). De inventarisatie van knelpunten is aan de Minister van OCW aangeboden, omdat zij eindverantwoordelijk is voor het monumentenstelsel en onlangs het initiatief heeft genomen voor een herijking van dit stelsel.

Bezoek de Erfgoedfair op zaterdag 20 mei 2017 in Grave bij de Generaal De Bons Kazerne

27-03-2017

De VTR zal ook ditmaal weer vertegenwoordigd zijn op deze sfeervolle fair. Komt u ook langs? Met de kortingscode VAK17 bestelt u toegangskaarten -normale prijs € 12,50- met € 6 korting via de website van de Erfgoedfair. In dit persbericht vindt u meer informatie.

Oproep aan timmerbedrijven: Belangstelling voor de VTR? Neem een kijkje bij de VTR-ledenbijeenkomst op 11 april a.s

27-03-2017

Twee keer per jaar komen de VTR-leden bij elkaar. Op dinsdagmiddag 11 april 2017 vindt de ledenbijeenkomst plaats bij VTR-lid BV Bouwbedrijf Hoffman in Beltrum. Op de agenda staan onder meer een rondleiding door het bedrijf, het uitwisselen van informatie over de ERM- uitvoeringsrichtlijn Historisch Timmerwerk en de toepassing van glas in monumenten. Interesse om erbij te zijn? Stuur een e-mail naar de VTR

Reconstructie lambrisering Villa Rams Woerthe in Steenwijk

27-03-2017

Monumenteneigenaar Vereniging Hendrick de Keyser geeft 35 monumentale panden terug aan een breed publiek door deze parels permanent te gaan openstellen. Het gaat om unieke woonhuizen, verspreid over heel Nederland, die ieder hun eigen verhaal vertellen over de historie van het huis en haar bewoners. Gezamenlijk geven deze huizen een aaneensluitend beeld van 400 jaar woonhuisontwikkeling in Nederland.
VTR-lid Hanzebouw uit Zwolle is betrokken bij de restauratiewerkzaamheden in één van deze 35 panden; villa Rams Woerthe in Steenwijk.

Zet alvast in uw agenda: VTR-ledenbijeenkomsten in 2017

19-12-2016

Herstellen wanneer het kan, kopiëren wanneer het moet

19-12-2016

Timmerman Ronald van VTR-lid Timmerfabriek J. van de Plas BV is er maar druk mee: hij herstelt de deuren van het koetshuis van Kasteel Neerijnen. Een van de deuren was te ver heen om nog te redden. Deze wordt nauwkeurig gekopieerd.

Uitvoeringsrichtlijn 4001 voor Historisch Timmerwerk in de monumentenzorg

17-11-2016

Welke eisen stellen overheid en monumenteneigenaren aan degelijk en duurzaam timmerwerk bij onderhoud en restauratie van monumenten? De Vereniging Timmerwerk Restauratie nam in 2004 het initiatief om heldere eisen, mét garanties, vast te leggen in een Uitvoeringsrichtlijn. 

Vruchtbare ledenbijeenkomst in Rosmalen

17-11-2016

De VTR-ledenvergadering was met een grote groep (17 personen) te gast bij De Groot Bewerkingsmachines in Rosmalen. Niet alleen de directeuren van de VTR-leden maar ook veel medewerkers waren present.

Erfgoedfairs in 2017? De VTR is er weer bij!

17-11-2016

De Erfgoedfair bij de ENKA was wederom zeer geslaagd. In 2017 zal de VTR dan ook op nieuwe Erfgoedfairs aanwezig zijn. Zodra een nieuwe datum en locatie bekend is, zullen we daarover berichten. Contact met de bezoekers is voor de VTR-leden niet alleen waardevol maar ook erg leuk. Een kleine foto-impressie…

VTR paraat op Erfgoedfair 5 november in Ede

24-10-2016

Hoe herstelt de restauratietimmerman een monumentaal roederaam? Wat komt er kijken bij de restauratie van een fraaie trap? Op zaterdag 5 november is de VTR weer paraat op de Erfgoedfair op het ENKA-terrein in Ede om al uw vragen over historische timmerwerk te beantwoorden. Restauratietimmerlieden van VTR-lid Cuppens+Zn geven timmerdemonstraties.

Familiewapen Huis Bingerden

11-10-2016

Schaven aan kwaliteit

11-10-2016

Kwaliteitszorg staat nooit stil. Het kan altijd beter. Daarom heeft Joop Jansen in opdracht van de VTR de URL 4001 (Historisch Timmerwerk) nog eens goed nagelopen. Zowel SKH als de VTR hadden namelijk nog kleine op- en aanmerkingen na de laatste actualiseringsronde. De Technische Commissie van de VTR had een tussentijds overleg met Joop Jansen over mogelijke aanpassingen. Na gesprekken met de SKH en Stichting ERM (die de URL’s beheert), heeft Jansen de wensenlijsten doorgenomen en op ieder punt mogelijke oplossingen aangedragen. Denk bijvoorbeeld aan

Agenda herfst 2016

05-09-2016

Er staan weer heel wat mooie, interessante en leuke erfgoedevenementen op stapel deze herfst!

Nieuw Platform Gespecialiseerde Aannemers werkzaam in de restauratie

05-09-2016

“Leerlingen opleiden is leuk.”

16-06-2016

Aan het woord is Kasper Burgy, directeur van BURGY Bouwbedrijf, lid van de VTR. Hij kan het weten want met gemiddeld 15 leerlingen op de verschillende restauratieprojecten leidt BURGY verreweg de meeste leerlingen in de restauratie op.

Veranderingen in restauratieonderwijs

16-06-2016

Het restauratieonderwijs is in beweging. Als je nu een opleiding tot restauratietimmerman wil volgen, moet je even goed opletten. De huidige opleiding gaat zijn laatste jaar in en in 2017 start een nieuwe opleiding. De VTR zet de zaken op een rij.

Terugblik op de Erfgoedfair

16-06-2016

Wat hebben we een mooie dag gehad op Buitenplaats Beeckestijn. Medewerkers van VTR-leden Pronk Bouw en BURGY Bouwbedrijf stonden de bezoekers te woord en timmerman Sjaak Bes van Pronk Bouw gaf uitleg over een historisch verantwoord gemaakt roederaam.

“Ambachtelijk handwerk leer je in de praktijk”

17-05-2016

Dat kan Henk Alferink uit eigen ervaring zeggen. De timmerman, die in 2001 zijn eigen Timmerfabriek Henk Alferink oprichtte, leerde zelf ook het restauratietimmervak van een leermeester. Het opleiden van leerlingen vindt hij dan ook belangrijk. Maak kennis met ons VTR-lid uit Drenthe.

Win vrijkaarten voor de Erfgoedfair

17-05-2016

Op 29 mei strijkt de Erfgoedfair neer op landgoed Beeckestijn, dé fair over wonen in historie. De VTR verloot 20 vrijkaarten voor twee personen!

Wat komt er kijken bij kwaliteit?

17-05-2016

Kwaliteit is een woord dat we graag bezigen in de restauratiewereld. Terecht want ons cultureel erfgoed verdient de beste zorg en aandacht. Maar, weet u waar u allemaal op moet letten als het aankomt op kwaliteit in bijvoorbeeld historisch timmerwerk?

Geanimeerde ledenbijeenkomst bij Pronk Bouw

18-04-2016

Een paar keer per jaar komen de leden van de Vereniging Timmerwerk Restauratie bij elkaar om de ontwikkelingen binnen de restauratiesector door te spreken en de activiteiten van de VTR binnen de branche. Op 12 april was Pronk Bouw gastheer.

Ontmoet de VTR op de Erfgoedfair

18-04-2016

Op zondag 29 mei zijn restauratietimmerlieden van de VTR-leden Burgy, Pronk en Van Wijk aanwezig op de Erfgoedfair. De bezoeker kan bij hen terecht met allerhande vragen over restauratie en onderhoud van historisch timmerwerk.

Belangrijke stimulans voor MBO-talenten: Skills Heroes

23-03-2016

‘Je werkt bij een restauratiebedrijf en je baas geeft je de opdracht een gebint te vervangen’, zo luidde de opdracht aan de vier restauratietimmermannen die van 17 tot en met 19 maart 2016 deel namen aan de Skills Heroes Finales voor 34 beroepen in RAI Amsterdam. Twee van hen werken bij leden van de Vereniging Timmerwerk Restauratie, nl. Bouwbedrijf Burgy en Bouwbedrijf Hoffman.

Kwaliteit is voortdurend in ontwikkeling

23-03-2016

Ook in de restauratiebranche kennen we voortschrijdend inzicht. Bijvoorbeeld op het gebied van kwaliteit. Samen met de Stichting ERM wil de VTR de kwaliteit van historisch timmerwerk goed borgen. De Uitvoeringsrichtlijn Historisch Timmerwerk van 4 december 2015 is op een aantal punten toch niet helder.

Certificaat historisch timmerwerk voor Van de Burgt en Strooij

15-02-2016

Begin januari heeft VTR-lid Bouw- en Restauratiebedrijf Van de Burgt & Strooij voor de restauratietimmerwerkplaats het SKH-procescertificaat historisch timmerwerk behaald. Gert-Jan Vonk, projectleider bouw en restauratie bij Van de Burgt en Strooij: “Supergaaf om de waardering voor vakmanschap vertaald te zien in een procescertifcaat!”**

Innovatie in het restauratietimmervak

18-01-2016

Koen van der Eng is restauratietimmerman bij Pronk Bouw. Hij was genomineerd voor de onderscheiding Jong Monumententalent van het Nationaal Monumentencongres, dat afgelopen jaar het thema ‘Innovatie en Vakmanschap’ had. Reden voor een gesprek met Koen en zijn werkgever Glenn Pronk over innovatie.

Trappen herstellen en verlengen

18-01-2016

Voor een landgoed op de Veluwe  restaureerde VTR-lid Hanzebouw de trappen. Het werk werd uitgevoerd binnen een restauratieproject, dat gepaard ging met een interne verbouwing. Het werk betrof niet alleen restauratie van de bestaande trappen, maar ook verlenging en deels nieuwe trappen.

Nieuwe ramen voor buitenplaats Bingerden

15-12-2015

De leden van de VTR: Een klein maar fijn gezelschap

15-12-2015

Heeft u ervoor gekozen om in een monument te wonen? Heeft u ervoor gekozen architect te worden of restauratieaannemer? Dan bent u in een klein maar fijn gezelschap. De restauratiebranche is niet zo groot, veelal kennen we elkaar. We leven voor het erfgoed, enig fanatisme in ons vak kan ons niet ontzegd worden.

VTR certificering iets voor u?

15-11-2015

In de zorg voor het erfgoed speelt kwaliteit een grote rol. Wie werkt aan een monument, heeft de geschiedenis letterlijk in handen. Met de historische materialen van monumenten moet je uitermate zorgvuldig om gaan. Wat die zorgvuldigheid in houdt voor timmerwerk, is vastgelegd in richtlijnen waar de leden van de Vereniging Timmerwerk Restauratie zich allen aan verbonden hebben.

Kijken en keuren

15-11-2015

Bij een restauratie staat behoud van de originele, historische materialen voorop. Maar soms moeten er toch onderdelen nieuw gemaakt worden. Met welke houtsoort werk je dan? Maak je de details hetzelfde als in het origineel? De leden van de VTR en enkele geïnteresseerde timmerbedrijven, kregen uitleg op dit soort vragen tijdens de thema-middag Hout- en Houtkeuring bij Houthandel Houtex in Waddinxveen.

Jong Monumententalent bij Pronk Bouw

20-10-2015

VTR-lid Pronk Bouw heeft Koen van der Eng aangemeld voor Jong Monumententalent 2015. Dit is de onderscheiding die het Nationaal Monumentencongres jaarlijks uitreikt aan een jonge talentvolle professional in de erfgoedzorg. Het thema van het congres is dit jaar ‘Vakmanschap en innovatie’. Koen weet beide op buitengewone wijze te combineren in zijn werk als restauratietimmerman bij Pronk Bouw. 

Het nieuwe timmeren

20-10-2015

De VTR is een van de deelnemende organisaties aan het project Centrum voor RestauratieTechniek. Dit project is opgestart door het Platform Erfgoed Opleidingen om een duurzame toekomst te geven aan de MBO-opleidingen in de restauratie (timmeren en metselen). Bijna waren deze opleidingen namelijk opgeheven. Dat is gelukkig voorkomen.

Volg ons op Twitter en Linkedin

20-10-2015

Vindt u het leuk om ook tussentijds berichten over ons vak te krijgen? Wilt u uw relaties laten weten van uw interesse of belang bij ons prachtige vak? Op Twitter en Linkedin plaatsen wij tussendoor ook berichten en we reageren op berichten van anderen in de restauratie, de bouw en het onderwijs. We zien u graag terug op de social media!

Kent u Jong Monumententalent?

16-09-2015

Nomineer uw kandidaat voor de onderscheiding Jong Monumententalent 2015! Het thema van dit jaar is: Koers 2020; werken aan innovatie en vakmanschap. Een thema dat kansen biedt voor kandidaten uit de uitvoerende restauratiepraktijk.

De procedure is eenvoudig en kost u weinig tijd. Het podium dat uw kandidaat straks krijgt is enorm. Het symposium trekt ieder jaar ruim 600 bezoekers, allen professionals uit de erfgoedwereld. De nominatie betekent een flinke boost voor de PR van de talenten. U herkent de gedroomde kandidaat aan de volgende eisen:

Onderhoud van vakmanschap

16-09-2015

Iedere vakman zal het beamen: om goed te zijn in je vak moet je je kennis up to date houden. Bijvoorbeeld door een van de cursussen te volgen van het Nationaal Restauratie Centrum. Vorig jaar ontwikkelde het NRC in samenwerking met de Vereniging Timmerwerk Restauratie de cursus Houtsoorten en toepassing in de restauratie

De Vereniging Timmerwerk Restauratie op social media

16-09-2015

U ontvangt ieder maand onze nieuwsbrief. Vindt u het leuk om ook tussentijds berichten over ons vak te krijgen? Wilt u uw relaties laten weten van uw interesse of belang bij ons prachtige vak? Op Twitter en Linkedin plaatsen wij tussendoor ook berichten en we reageren op berichten van anderen in de restauratie, de bouw en het onderwijs. We zien u graag terug op de social media!

Prachtige loopbaan: “Harrie kon werkelijk álles maken”

18-08-2015

Harrie de Jong is per 1 augustus 2015, na 48 jaar in dienst te zijn geweest bij Timmerfabriek J. van de Plas BV, met pensioen gegaan. Tijd voor een terugblik door Rolf van de Plas op een prachtige loopbaan, waarin veel veranderde, zowel voor het restauratie-timmervak, Timmerfabriek J. van de Plas B.V. én voor Harrie zelf. 

Alles weten over eiken? Kom naar de studiemiddag op 1 oktober

18-08-2015

Hoe kan eiken duurzaam worden toegepast? Vanuit die vraagstelling organiseert SHR, kenniscentrum en adviespartner voor de bouw,  een studiemiddag over deze houtsoort. 

Kunst en ambacht centraal thema Open Monumentendag 2015

18-08-2015

Op zaterdag 12 en zondag 13 september openen duizenden monumenten door heel Nederland hun deuren. Dit jaar is het thema ‘Kunst en ambacht’, een thema naar ons hart. 

Erfgoedfair 2015 op sfeervol Landgoed Mattemburgh

18-08-2015

Op zondag 27 september presenteert de Vereniging Timmerwerk Restauratie zich samen met de Vakgroep Restauratie en de Vereniging Restauratie Steenhouwers op de Erfgoedfair ‘Wonen in historie’. 

Kwaliteitsnormen aangescherpt

16-06-2015

Kwaliteit van geleverd timmerwerk is topprioriteit van de Vereniging Timmerwerk Restauratie. Om die kwaliteit te waarborgen werkt de VTR samen met de SKH, de certificerende organisatie voor de hout branche. Per 2015 zijn de kwaliteitsnormen aangescherpt. De VTR voert overleg met de SKH over de manier waarop de vernieuwde eisen binnen de gecertificeerde bedrijven moeten worden geïmplementeerd. De vergadering verliep in goede, zelfs vrolijke sfeer (zie foto) maar het is nog niet zo eenvoudig om alles goed te doen. De lat ligt weer hoger!

Verbetering van kwaliteit hoe doe je dat?

16-06-2015

Van de Burgt & Strooij heeft in Amersfoort een eigen machinale timmerwerkplaats waarin kozijnen, ramen, deuren, lijstwerken, interieurbetimmeringen en trappen worden gemaakt. Het bedrijf zit in de afronding van de certificering waarvoor het zelf een kwaliteitshandboek heeft ontwikkeld. De afgelopen drie maanden is dit kwaliteitshandboek getoetst op de werking en waar mogelijk zijn verbeteringen doorgevoerd. Eerdaags zal de beoordeling door de certificerende organisatie plaatsvinden.

Vakmanschap en innovatie thema van Nationaal Monumentencongres 2015

16-06-2015

Op donderdag 12 november vindt alweer de derde editie plaats van het Nationaal Monumentencongres. Dit jaar is het thema ‘werken aan vakmanschap en innovatie’ waarbij ook het onderwerp kwaliteit onder de loep genomen wordt. Een aansprekend thema vinden wij maar dat u niet verbazen…
Voor meer informatie en aanmelden: www.nationaalmonumentencongres.nl 

Kom eens kijken bij een restauratie

18-05-2015

Een bezoek aan een monument is op zich al boeiend maar als er gerestaureerd wordt, is een kijkje in de keuken van de vaklieden mogelijk en zijn dingen te zien die normaliter aan het zich onttrokken zijn. U kunt twee interessante projecten van VTR-leden gaan bezichtigen:

Petitie tegen de BTW-verhoging per 1 juli 2015

18-05-2015

In  2013 verlaagde de overheid het BTW-tarief voor de bouw van 21% naar 6 % om de sector te helpen in tijden van economische crisis. Hoewel de markt weer iets aan trekt is het nog veel te vroeg voor het verhogen van het BTW-tarief naar 21 %, wat de overheid per 1 juli 2015 weer wil invoeren. Bent u ook tegen deze verhoging? Teken dan de petitie hier: https://www.btw-nee.nl/.

VTR goed in beeld op Restauratiebeurs 2015

18-05-2015

Ontmoet de Vereniging Timmerwerk Restauratie op de Restauratiebeurs

06-04-2015

De Nederlandse Restauratiebeurs op 16-17-18 april staat in het teken van kwaliteit. De Vereniging Timmerwerk Restauratie, pleitbezorger van kwaliteit in restauratietimmerwerk, is uiteraard aanwezig op dit evenement waar de restauratiebranche elkaar ontmoet: overheden, architecten en een keur aan vakspecialisten. Allemaal partijen die de opdrachtgever zo goed mogelijk willen bij staan in het behoud van hun monument.

Volg de Vereniging Timmerwerk Restauratie

06-04-2015

Vanaf april ontvangt u maandelijks de digitale nieuwsbrief van de Vereniging Timmerwerk Restauratie. U kunt ons ook volgen op Linkedin of Twitter (@GoedTimmerwerk) en daar onze nieuwsberichten met uw eigen relaties delen.Onze vereniging telt 12 leden en staat voor vakmanschap en kwaliteit in het timmerwerk aan monumenten.  
We informeren u graag over ons prachtige vak: restauratie timmerwerk.